Live nahrávanie CD Nádej, Foto: Vik Flinstone

Live nahrávanie CD Nádej, Foto: Vik Flinstone

O NÁS

Veríme Bohu ktorý je tvorcom celého vesmíru. Veríme, že On tvorí to najlepšie a práve preto mu chceme dať naspäť to najlepšie, čo máme, skrze hudbu, ktorú robíme. Chceme, aby naše piesne boli autentickým vyjadrením života s Ježišom Kristom v každý jeden deň. Po piatich albumoch – Veď ma Ty sám, Pred Tvoju tvár, O Tebe snívam, Jediné miesto, Iný nám v júli 2015 vyšiel náš najnovší album s názvom Nádej.