Ďakujeme za každé povzbudenie, každú modlitbu a každý dar.  Vďaka vám môžeme tvoriť hudbu, ktorú milujeme, pretože ju spievame Bohu, ktorý miluje nás.


Ak nás chceš podporiť finančne, svoj dar môžeš zaslať na:

2928893335/1100